Fördumning?

02.03.2009, 05:23
Det kändes symboliskt - och sorgligt - att på en och samma dag få  läsa Göstas postuma recension och Tuva Korsström avskedskommentar inför sin pensionering. (Ja, ni ser: gårdagens Husis läste jag först inför läggdags och inte alls så grundligt som lördagens). Men det verkligt sorgliga är naturligtvis hur Tuva föreställer sig att kultursidan kommer att utvecklas - till något som av allt att döma mest liknar den finlandssvenska flödesradio vi alla är så trötta på.
Men vad ska vi då göra?
För egen del tänker jag börja med att be Tim Johansson om en kommentar: han har så vitt jag vet aldrig kommit med nån egentlig programförklaring som kulturchef och tillträdde så till den grad utan fanfarer att många väl knappt märkte att han tillträdde.
Sen får man se. Det var ju länge sen Husis kultursida var ett debattforum, kanske den kunde bli det igen?Och det är klart att alla vi som är det man på sextitalet kallade kulturarbetare och idag kanske kallar kulturpersonligheter - utan att vi för den skull blivit desto märkligare! - ska säga vad vi tycker men ännu bättre vore om de som är kulturkonsumenter snarare än producenter - de läsare som inte själva skriver i tidningen - också skulle säga vad de tycker.
02.03.2009 11:47 Susanna
Kommentera