Kan hoppas över om man skiter i Husis

10.03.2009, 12:17
Eftersom arrogansen i Olkinuoras insändarsvar nu har väckt förundran bland många lägger jag ut den korrespondens vi fört i dag och igår. Olkinuora har, framgår det, skrivet i medvetenhet om att det finns en "risk" att hans meddelande sprids, att jag inte spritt det genast beror som - jag också svarade honom - på att det förekommer mig så ointressant. Nu inser jag att arrogansen som sådan ändå är intressant.
Alltså från MM den 9:
"Med anledning av att min insändare först legat nästan en vecka, sedan censurerats och mu idag publicerats med ett fullständigt meningslöst svar meddelar jag att jag inte längre merverkar i Hbl."
Och Olkinuoras svar:
Tråkigt att den här processen har fått dig att dra ett sådant slutsats. Vi har debattinlägg i kö för mer än en vecka och alla är skrivna av personer som vill se sina gyllne ord i tidningen helst i morgon.
Censureringen i den meningen som du kanske uppfattar det är redigering där vi tar bort allt som har med rykten att göra.
Svaret kan naturligtvis bedömas som meningslösa av frågeställaren som inte får det svar man vill. Så är det i livet ibland.
Jag skriver de här raderna medveten om att det finns en risk att korrespondensen med dig hamnar i ditt blogg. Så är det i den nya fina cybermedievärlden där var och en bestämmer själv var gränserna går mellan det privata och offentliga."
Mitt svar:
"Det här svaret är tyvärr alldeles för ointressant att lägga ut på en blogg. Vilka som får det - och mitt svar - ser du i adressraden ovan. Du talar avsiktligt förbi: du vet ju att jag efter den första kontakten med dig skrev om insändaren för att göra alldeles klart att mina uppgifter inte var rykten utan kom från s.k. trovärdigt håll, närmare bestämt Tuva Korsström. Det bekymmersamma - och från debattsynpunkt oerhört arroganta - är att du inte alls vill befatta dig med de synpunkterna, inte ens för att dementera dem.
Ingen skulle vara gladare än jag om de inte stämde.
Jag förstår mycket väl att det finns interna diskussioner som måste få förbli interna diskussioner men en mer konkret vision av tidningens linje beträffande kulturen borde du och Tim självklart kunna prestera. Tim borde dessutom nödvändigt skriva själv - Skulle Tim själv komma med ett bra inlägg skullr jag naturligtvis överväga att fortsätta som kolumnist.
Vad nu nu har valt att göra är sorgligt: du har valt att strypa en fullständigt rimlig, artig och - om jag får säga det själv - ganska kvalificerad - demokratisk debatt
allt gott
Merete
10.03.2009 14:46 Hans
11.03.2009 08:46 Susanna
Kommentera